هنریز

حراج های گذشته

هنر مدرن و زیبا
8 دی 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €700
793 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
28 خرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا