هنر زیبای هرمیتاژ

حراج های گذشته

هنر زیبا، دیزاین و اشیاء
موناکو-ویل
6 فروردین 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,200
3,481 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
6 آذر 1397
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا