وانینس

حراج های پیش رو

هنر مدرن و معاصر
14 تیر 1401
€36,000
37,895 دلار آمریکا
- €44,000
46,316 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
میلان
21 آذر 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,350
5,948 دلار آمریکا