وانینس

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
19 تیر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
میلان
21 آذر 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,350
5,948 دلار آمریکا