پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱

تهران | ایران
نمایشگاه های گذشته

آثار علی نصیر نمایشگاه انفرادی
26 آذر 1400 - 8 دی 1400
سیاه مشق‌های معاصر
12 آذر 1400 - 23 آذر 1400
رونمایی از کتاب «روایت‌گَرِ سُوِیدا»
5 آذر 1400 - 20 آذر 1400
خیلی تاریک و کمی روشن
14 آبان 1400 - 25 آبان 1400
پروژه‌ی ۲۱-۱
30 مهر 1400 - 12 آبان 1400
زیر و رو
30 مهر 1400 - 12 آبان 1400
ترجیع بند
26 شهریور 1400 - 12 مهر 1400
تکّه چسبان
6 تیر 1400 - 16 تیر 1400
سو
17 اردیبهشت 1400 - 29 اردیبهشت 1400