کَمبی

میلان | ایتالیا
حراج های گذشته

عکاسی و هنر مدرن و معاصر
میلان
16 تیر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
اِکلکتیکا،‌ خانه‌ی طراح نیکولو کاستلینی بالدیسرا
میلان
16 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €715
730 دلار آمریکا