کَمبی

میلان | ایتالیا
حراج های گذشته

عکاسی
میلان
23 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی
میلان
27 آذر 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,000
3,674 دلار آمریکا
عکاسی
میلان
14 آذر 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر - بخش دوم
میلان
13 آذر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €14,000
15,893 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن - جلسه‌ی دوم
میلان
13 آذر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €8,000
9,082 دلار آمریکا