امکان

تهران | ایران
در مدتی که گذشت کمتر نمایشگاهی در امکان برگزار شد که صرفا به خودی‌خود و به شکل مجزا مدنظر باشد. تلاش کردیم در انتخاب مجموعه‌ها رگه‌های مشترکی را پیدا کنیم که به نظرمی‌رسید در فضای هنر ایران مهجور مانده یا به صورت فردی و پراکنده به رسمیت شناخته شده است. این حرکت ادعای جامع‌بودن ندارد و هزار‌و‌یک تصادف در شکل‌گیری آن نقش داشته است، بااین‌حال می‌توان از بازخوردهای مثبت و منفی در این مدت نتیجه گرفت که تا حدی موفق شديم به نگاهی خاص برسیم و آن‌را علی‌رغم کاستی‌هایش به اشتراک بگذاریم. امکان در ادامه فعالیت خود قصد دارد همین نگاه دنباله‌دار را پی‌بگیرد و البته تا حد توان آن را بسط دهد. همچنین بنا‌داریم در کنار فضای نمایش، فعالیت‌های خود را در زمینه انتشار کتاب و برگزاری كارگاه دنبال کنیم و پروژه‌ى «سدا» هم که تمرکزش بر اجرا و چيدمان‌هاى تجربى صدا و برگزاری کارگاه است همچنان دنبال خواهد‌شد. در نهایت، هدف کلی امکان تقویت فضایی اشتراکی است که فقط با مشارکت هنرمندان و مخاطباني جدی و منتقد شكل می‌گيرد.


در راستای مصرف کاغذ کمتر، اطلاع رسانی (دعوتنامه، بروشور و غیره) به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
نمایشگاه های فعلی

آنها هم بودند
تهران
23 دی 1400 - 15 بهمن 1400
نمایشگاه های گذشته

تجرید آباد
تهران
19 خرداد 1400 - 18 تیر 1400
سیزده منظره
تهران
14 دی 1397 - 24 دی 1397
سیزده طراحی
تهران
14 دی 1397 - 24 دی 1397
عبور
تهران
4 خرداد 1397 - 21 خرداد 1397
رونمایی کتاب و نمایش طراحی‌های فرشید ملکی
تهران
20 مرداد 1396 - 6 شهریور 1396
طرح، حجم
تهران
2 مهر 1395 - 19 مهر 1395
بافت - توتم
تهران
31 اردیبهشت 1395 - 18 خرداد 1395
نمایشگاه انفرادی لیلی متین دفتری
تهران
21 اسفند 1394 - 16 فروردین 1395
اصفهان، حوالی
تهران
11 دی 1394 - 28 دی 1394