گالری اُ

تهران | ایران
 اُ گالری به مدیریت ارکیده درودی ، در پاییز ١٣٩٣ درهای خود را در قلب تهران بر روی مخاطبین گشود.  گالرى برآنست تا با معرفی آثار هنرمندان جوان و نوپا به بازار عمده‌ی هنر در سطحی منطقه‌ای و نیز بین‌المللی، جایگاهی درخور برای آنان یافته و از طریق همکاری نزدیک با صاحبنظران عرصه‌ی هنر، به نمایش آثاری ممتاز بپردازد که بازگو کننده‌ی فرهنگ و نگرش خالق خود باشند.
همراهی با هنرمندان در زیر و بم ماجراجویی‌هایشان رویایى است که به حقیقت پیوند می‌خورد . ارکیده درودی
نمایشگاه های گذشته

واج‌های شهر
تهران
28 بهمن - 22 اسفند 1401
همه‌ی پرنده‌ها پرواز نمی‌کنند
تهران
2 دی - 20 دی 1401
بدون عنوان
تهران
25 شهریور - 5 مهر 1401
خوشحال‌ها
تهران
14 مرداد - 25 مرداد 1401
صورت‌های پشت صورت
تهران
14 مرداد - 25 مرداد 1401
حد
تهران
31 تیر - 11 مرداد 1401
رزونانس
تهران
نمایشگاه گروهی
31 تیر - 11 مرداد 1401
یادی از برگ‌های فروریخته
تهران
10 تیر - 27 تیر 1401
ت-ه-ر-ا-ن
تهران
10 تیر - 27 تیر 1401
بی‌برگی
تهران
20 خرداد - 6 تیر 1401