گالری اُ

تهران | ایران
 اُ گالری به مدیریت ارکیده درودی ، در پاییز ١٣٩٣ درهای خود را در قلب تهران بر روی مخاطبین گشود.  گالرى برآنست تا با معرفی آثار هنرمندان جوان و نوپا به بازار عمده‌ی هنر در سطحی منطقه‌ای و نیز بین‌المللی، جایگاهی درخور برای آنان یافته و از طریق همکاری نزدیک با صاحبنظران عرصه‌ی هنر، به نمایش آثاری ممتاز بپردازد که بازگو کننده‌ی فرهنگ و نگرش خالق خود باشند.
همراهی با هنرمندان در زیر و بم ماجراجویی‌هایشان رویایى است که به حقیقت پیوند می‌خورد . ارکیده درودی
نمایشگاه های گذشته

نقاشی‌های علی نصیر
تهران
26 آذر 1400 - 8 دی 1400
حواشی لیلی
تهران
26 شهریور 1400 - 12 مهر 1400
در برابر فراموشی
تهران
25 تیر 1400 - 5 مرداد 1400
کُلَّه سِر
تهران
28 خرداد 1400 - 8 تیر 1400
نقاشی‌های علی صادقی
تهران
28 خرداد 1400 - 8 تیر 1400
در پرده زمان
تهران
7 خرداد 1400 - 24 خرداد 1400
در پرده‌ی زمان
تهران
7 خرداد 1400 - 24 خرداد 1400
طبیعت بی‌جان
تهران
26 دی 1399 - 7 بهمن 1399
لا
تهران
5 دی 1399 - 22 دی 1399