گالری اُ

تهران | ایران
 اُ گالری به مدیریت ارکیده درودی ، در پاییز ١٣٩٣ درهای خود را در قلب تهران بر روی مخاطبین گشود.  گالرى برآنست تا با معرفی آثار هنرمندان جوان و نوپا به بازار عمده‌ی هنر در سطحی منطقه‌ای و نیز بین‌المللی، جایگاهی درخور برای آنان یافته و از طریق همکاری نزدیک با صاحبنظران عرصه‌ی هنر، به نمایش آثاری ممتاز بپردازد که بازگو کننده‌ی فرهنگ و نگرش خالق خود باشند.
همراهی با هنرمندان در زیر و بم ماجراجویی‌هایشان رویایى است که به حقیقت پیوند می‌خورد . ارکیده درودی
نمایشگاه های گذشته

بی‌برگی
تهران
20 خرداد - 6 تیر 1401
‎تصویر ساخته‌ها
تهران
20 خرداد - 6 تیر 1401
له‌شدگی
تهران
6 خرداد - 17 خرداد 1401
چکش جادوگران
تهران
6 خرداد - 17 خرداد 1401
شاخه نبات
تهران
23 اردیبهشت - 3 خرداد 1401
چند وضعیت
تهران
23 اردیبهشت - 3 خرداد 1401
قطعه‌ی گم‌شده
تهران
2 اردیبهشت - 19 اردیبهشت 1401
گیج است سرم
تهران
2 اردیبهشت - 19 اردیبهشت 1401
گفتگو با آن دیگری
تهران
نمایشگاه گروهی
19 فروردین - 30 فروردین 1401
رویای آگاهانه
تهران
نمایشگاه گروهی
27 اسفند - 14 فروردین 1401