خط سوم

دبی | امارات متحده عربی
  
نمایشگاه های گذشته

تخیل فضای حائل
دبی
4 فروردین - 9 مرداد 1399
غروب، طلوع
دبی
20 مهر - 6 آبان 1398
وقتی می‌بینمش که باورش کرده باشم.
دبی
نمایشگاه گروهی
25 اردیبهشت - 4 تیر 1398
شکستگی‌ها
دبی
22 اردیبهشت - 9 مرداد 1397
نمای نزدیک
دبی
28 اسفند - 8 اردیبهشت 1397
هندسه بی نهایت
دبی
15 دی - 10 بهمن 1394
خلوت
دبی
28 آبان - 11 بهمن 1393
منیر فرمانفرمائیان: 2004-2013
دبی
28 اسفند - 30 فروردین 1393
سلوک
دبی
3 بهمن - 17 اسفند 1391