گالری خط سوم

دبی | امارات متحده عربی
  
نمایشگاه های گذشته

تخیل فضای حائل
4 فروردین - 9 مرداد 1399
غروب، طلوع
20 مهر - 6 آبان 1398
وقتی می‌بینمش که باورش کرده باشم.
نمایشگاه گروهی
25 اردیبهشت - 4 تیر 1398
نمای نزدیک
28 اسفند - 8 اردیبهشت 1397
هندسه بی نهایت
15 دی - 10 بهمن 1394
منیر فرمانفرمائیان: 2004-2013
28 اسفند - 30 فروردین 1393
وضعیت: اجتماعی/ غیر اجتماعی؟
30 شهریور - 28 مهر 1390
زیبابین
7 بهمن - 12 اسفند 1389
آی لاو یو
24 اسفند - 2 اردیبهشت 1389