گالری راه ابریشم

تهران | ایران
گالری راه ابریشم در سال ۱۳۸۰ و مصادف با رشد و توسعه‌ی چشمگیر هنر عکاسی در ایران و آزادی مطبوعات (چاپ مقاله‌ها با تصویر) توسط آناهیتا بقائیان تأسیس شد. عکاسی در ایران هنری در حال رشد و نمو بود که پس از انقلاب ۵۷ و جنگ در جهان هنر پویایی تازه‌ای یافت. گالری راه ابریشم از نخستین سال فعالیت خود به معرفی عکاسان درخشان ایران پرداخت و هم‌اکنون نیز با معرفی عکاسان جوان و فعالیت‌های بین‌المللی خود حامی این هنر است. 
نمایشگاه های فعلی

یادداشت‌های تصویری
29 اردیبهشت - 30 خرداد 1402
نمایشگاه های گذشته

ردِّپاىِ غیاب
14 آبان - 14 دی 1400
ردِّپاىِ غیاب
14 آبان - 14 دی 1400
عکس‌های بهمن جلالی
4 بهمن - 27 بهمن 1398
بازی تاش و خط
6 اردیبهشت - 27 اردیبهشت 1398
لطفاً لبخند بزنید
27 شهریور - 27 مهر 1394
نو-ستالژی
25 مهر - 11 آبان 1393
من آنم که...
28 مهر - 16 آبان 1391
شاپرک خانوم
2 اردیبهشت - 1 خرداد 1390
عکس‌های آرمان استپانیان
10 اردیبهشت - 25 اردیبهشت 1389