گالری قندریز

تهران | ایران
 
نمایشگاه های گذشته

نمایشگاه کاریکاتور کامبیز درم بخش
24 آبان 1351 - 9 آذر 1351
نمایشگاهی از عکس های بهمن جلالی
18 دی 1350 - 11 بهمن 1350
نمایشگاه نقاشی مینا نوری
13 آذر 1350 - 13 آذر 1350
نمایشگاه انفرادی پروانه اعتمادی
1 فروردین 1348 - 1 فروردین 1348
طبیعت بی‌جان
1 اردیبهشت 1347 - 31 اردیبهشت 1347
نمایشگاه آثار طراحی و حکاکی
13 اردیبهشت 1345 - 30 اردیبهشت 1345
نمایشگاه آثار طراحی و حکاکی منصور قندریز
13 اردیبهشت 1345 - 30 اردیبهشت 1345
نمایشگاه نقاشی بهمن محصص
10 اسفند 1343 - 25 اسفند 1343