میم

دبی | امارات متحده عربی
نمایشگاه های گذشته

فرش‌های پرویز تناولی
دبی
26 دی - 10 اسفند 1391
پرویز تناولی و عباس کیارستمی
دبی
نمایشگاه گروهی
18 آبان - 21 بهمن 1388