گذار

اصفهان | ایران
 
اصفهان، اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ تراشها، نبش بن بست سعدی، پلاک پانزده