گروه ای‌آرت مورنینگ‌استار

کارولینا | ایالات متحده آمریکا
حراج های گذشته

فروش آثار هنری و آسیایی ماه ژوئن
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $13,500