گروه ای‌آرت مورنینگ‌استار

کارولینا | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر آپریل و فروش آسیایی
26 فروردین 1402
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,200
فروش هنری و آسیایی
29 بهمن 1401
مجموع فروش ها $0
فروش هنری و آسیایی
1 بهمن 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش مهم و بزرگ ماه سپتامبر
26 شهریور 1401
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش مهم دو روزه‌ی ماه سپتامبر
12 شهریور 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش ماه آگوست و هنر آسیایی
29 مرداد 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش ماه آگوست و هنر آسیایی
15 مرداد 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش ماه جولای و هنر آسیایی
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $14,000
فروش آثار هنری و آسیایی ماه ژوئن
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $13,500
فروش هنر و آثار آسیایی مارس
28 اسفند 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0