گروه ای‌آرت مورنینگ‌استار

کارولینا | ایالات متحده آمریکا
حراج های گذشته

فروش مهم و بزرگ ماه سپتامبر
26 شهریور 1401
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش مهم دو روزه‌ی ماه سپتامبر
12 شهریور 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش ماه آگوست و هنر آسیایی
29 مرداد 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش ماه آگوست و هنر آسیایی
15 مرداد 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش ماه جولای و هنر آسیایی
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $14,000
فروش آثار هنری و آسیایی ماه ژوئن
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $13,500