آرت سنتر

تهران | ایران
گالری آرت سنتر از سال ۱۳۷۵ با معرفی هنرمندان برگزیده‌ی نوگرای ایرانی فعالیت خود را آغاز کرد. این گالری توسط وحید ملک تأسیس شد و از آغاز بر کشف، معرفی و حمایت از هنرمندان جوان و اقدام در جهت فراهم ساختن فضای مناسب برای هنرمندان نوظهور متمرکز بوده است.
نمایشگاه های گذشته

جزیره‌ی دکارت
تهران
19 آذر 1400 - 29 آذر 1400
انگاره‌ها
تهران
7 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400