آرت سنتر

تهران | ایران
گالری آرت سنتر از سال ۱۳۷۵ با معرفی هنرمندان برگزیده‌ی نوگرای ایرانی فعالیت خود را آغاز کرد. این گالری توسط وحید ملک تأسیس شد و از آغاز بر کشف، معرفی و حمایت از هنرمندان جوان و اقدام در جهت فراهم ساختن فضای مناسب برای هنرمندان نوظهور متمرکز بوده است.
نمایشگاه های گذشته

جزیره‌ی دکارت
تهران
19 آذر 1400 - 29 آذر 1400
انگاره‌ها
تهران
7 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400
مروری بر آثار ایرج اسکندری
تهران
15 آذر 1398 - 26 آذر 1398
نمایشگاه انفرادی صادق ادهم
تهران
6 بهمن 1396 - 11 بهمن 1396
نمایشگاه آثار احمد اسفندیاری
تهران
29 دی 1396 - 4 بهمن 1396
مروری بر آثار پیشگامان هنر نوین ایران
تهران
29 بهمن 1395 - 10 اسفند 1395
هست و نیست
تهران
14 آبان 1395 - 18 آبان 1395
نمایشگاه نقاشى و رونمایى آخرین کتاب ناصر اویسى
تهران
16 مهر 1395 - 26 مهر 1395
بزرگداشت پرویز کلانتری
تهران
15 مرداد 1395 - 26 مرداد 1395
نمایشگاه مروری بر آثار زنده یاد مهدی سحابی
تهران
30 بهمن 1394 - 12 اسفند 1394