آرت سنتر

تهران | ایران
گالری آرت سنتر از سال ۱۳۷۵ با معرفی هنرمندان برگزیده‌ی نوگرای ایرانی فعالیت خود را آغاز کرد. این گالری توسط وحید ملک تأسیس شد و از آغاز بر کشف، معرفی و حمایت از هنرمندان جوان و اقدام در جهت فراهم ساختن فضای مناسب برای هنرمندان نوظهور متمرکز بوده است.
نمایشگاه های گذشته

نقاشی‌های نازنین بخشنده
تهران
8 بهمن - 18 بهمن 1400
جزیره‌ی دکارت
تهران
19 آذر - 29 آذر 1400
انگاره‌ها
تهران
7 خرداد - 25 خرداد 1400
مروری بر آثار ایرج اسکندری
تهران
15 آذر - 26 آذر 1398
اسب های بی سوار
تهران
9 شهریور - 20 شهریور 1397
نمایشگاه انفرادی صادق ادهم
تهران
6 بهمن - 11 بهمن 1396
نمایشگاه آثار احمد اسفندیاری
تهران
29 دی - 4 بهمن 1396
مروری بر آثار کامبیز درم‌بخش
تهران
22 اردیبهشت - 9 خرداد 1396