چیسویک

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا
لندن
7 آبان 1400
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
17
فروخته نشده
مجموع فروش ها £104,762
144,799 دلار آمریکا
فضای داخلی، خانه‌ها و عتیقه‌جات از جمله اسباب‌بازی، عروسک و جوانی
27 خرداد 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £375
530 دلار آمریکا