چیسویک

حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقا
لندن
11 فروردین 1401
10 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
20 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
32
فروخته نشده
مجموع فروش ها £92,014
121,103 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا
لندن
7 آبان 1400
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
17
فروخته نشده
مجموع فروش ها £104,762
144,799 دلار آمریکا
فضای داخلی، خانه‌ها و عتیقه‌جات از جمله اسباب‌بازی، عروسک و جوانی
27 خرداد 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £375
530 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی آنلاین
لندن
2 اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها £32,000
44,144 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی
27 فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £4,000
5,527 دلار آمریکا
هنر معاصر و شهری
لندن
2 فروردین 1400
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,575
2,182 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی
لندن
8 آبان 1399
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £12,313
15,991 دلار آمریکا
چیسویک - لندن - مهر 1398
لندن
10 مهر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا