حراج کریستیز

حراج های فعلی

قرن بیست و بیست‌و‌یکم آنلاین
2 آذر 1401
€50,000
52,083 دلار آمریکا
- €70,000
72,917 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج های گذشته

هنر پساجنگ و معاصر
22 مهر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £27,720
30,800 دلار آمریکا
نگاهی به جهان:‌ مجموعه‌ی کنت و کنتس ژان-ژاک دوفلر
30 شهریور 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €6,930
7,071 دلار آمریکا