کریستیز

حراج های فعلی

خرید‌ اولی‌ها: هنر پساجنگ و معاصر آنلاین آنلاین
لندن
31 خرداد 1401
£15,000
18,293 دلار آمریکا
- £20,000
24,390 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج های گذشته

فروش روز هنر پساجنگ و معاصر
لندن
10 تیر 1401
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £88,200
107,561 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر، فروش روز
پاریس
8 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €176,400
185,684 دلار آمریکا