کریستیز

حراج های فعلی

خرید‌ اولی‌ها: هنر پساجنگ و معاصر آنلاین آنلاین
لندن
31 خرداد 1401
£15,000
18,293 دلار آمریکا
- £20,000
24,390 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج های گذشته

فروش روز هنر پساجنگ و معاصر
لندن
10 تیر 1401
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £88,200
107,561 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر، فروش روز
پاریس
8 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €176,400
185,684 دلار آمریکا
هنر جهان اسلام و هند شامل قالیچه‌ها و فرش‌های شرقی
لندن
11 فروردین 1401
43 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
21 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
18
فروخته نشده
مجموع فروش ها £9,297,352
12,236,578 دلار آمریکا
عکس‌ها آنلاین
نیویورک
3 فروردین 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
پساجنگ تا کنون
نیویورک
19 اسفند 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
دنیای تصویر | هنر معاصر از یک مجموعه خصوصی آمریکایی
لندن
12 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $30,250
قرن بیستم و بیست و یکم: آمستردام آنلاین
آمستردام
20 آبان 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,000
5,659 دلار آمریکا
هنر جهان‌‌های هند و اسلام شامل قالیچه‌های شرقی و فرش
6 آبان 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £12,500
17,030 دلار آمریکا
هنر قرن 20ام و 21ام خاورمیانه آنلاین
28 مهر 1400
28 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
14 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,289,750
3,163,512 دلار آمریکا
هنر در حاشیه، سفر یک کلکسیونر
21 مهر 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €5,250
6,098 دلار آمریکا