حراج کریستیز

مقایسه
حراج های گذشته

پساجنگ تا اکنون
نیویورک
19 اسفند 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $112,140
نخستین گشایش: پساجنگ و هنرهای معاصر آنلاین
18 اسفند 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £17,140
14,378 دلار آمریکا
هنر معاصر
10 آذر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €63,000
59,846 دلار آمریکا
قرن بیست و بیست‌و‌یکم آنلاین
2 آذر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
لو ژن، میراث مجموعه‌داری: نسخه بدون رزرو لندن آنلاین
19 آبان 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £1,008
862 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه، بخش دوم آنلاین
12 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £70,560
71,890 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه، بخش اول
11 آبان 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £664,020
676,536 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
22 مهر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £27,720
30,800 دلار آمریکا
نگاهی به جهان:‌ مجموعه‌ی کنت و کنتس ژان-ژاک دوفلر
30 شهریور 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €6,930
7,071 دلار آمریکا
خرید اولی‌ها - هنر پساجنگ و معاصر آنلاین
نیویورک
17 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $7,560