حراج کریستیز

حراج های فعلی

قرن بیست و بیست‌و‌یکم آنلاین
2 آذر 1401
€50,000
52,083 دلار آمریکا
- €70,000
72,917 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج های گذشته

هنر پساجنگ و معاصر
22 مهر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £27,720
30,800 دلار آمریکا
نگاهی به جهان:‌ مجموعه‌ی کنت و کنتس ژان-ژاک دوفلر
30 شهریور 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €6,930
7,071 دلار آمریکا
خرید اولی‌ها - هنر پساجنگ و معاصر آنلاین
نیویورک
17 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $7,560
فروش روز هنر پساجنگ و معاصر
10 تیر 1401
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £88,200
107,561 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر، فروش روز
8 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €176,400
185,684 دلار آمریکا
خرید‌ اولی‌ها: هنر پساجنگ و معاصر آنلاین آنلاین
31 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £40,320
49,171 دلار آمریکا
هنر جهان اسلام و هند شامل قالیچه‌ها و فرش‌های شرقی
11 فروردین 1401
43 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
21 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
18
فروخته نشده
مجموع فروش ها £9,297,352
12,236,578 دلار آمریکا
عکس‌ها آنلاین
نیویورک
3 فروردین 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
پساجنگ تا کنون
نیویورک
19 اسفند 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
دنیای تصویر | هنر معاصر از یک مجموعه خصوصی آمریکایی
12 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $30,250