کرِیت + مولر

مقایسه
حراج های گذشته

مجسمه، هنر معاصر، هنر آفریقایی
11 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,500
3,977 دلار آمریکا
هنر معاصر
19 اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Sculptures
7 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €8,500
10,119 دلار آمریکا
RAOUL-JEAN MOULIN ESTATE (1934-2014)
20 بهمن 1396
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €14,700
18,008 دلار آمریکا