حراج فینارته

میلان | ایتالیا
مقایسه
فینارته در سال 1959 به ابتکار بانکدار میلانی جیان مارکو مانوساردی با هدف کمک به مجموعه داران و اپراتورهای این بخش در خرید و فروش آثار هنری تاسیس شد.فینارته اولین شرکت در جهان است که در زمینه‌ای که هیچ اعتباری نزد مؤسسات بانکی نداشت، به تأمین مالی پرداخت. از سال‌های اولیه تأسیس مقر تاریخی میلان در برولتو، استراتژی خانه حراج روشن بود: تمرکز بر حراج‌های تخصصی، از هنر باستان تا معاصر، از نقره تا جواهرات، از سکه‌شناسی تا چینی و به تدریج به تمام بخش‌های مجموعه. در حالی که تلاش می کرد بازار خود را بین المللی کند (همچنین با سرمایه گذاری مشترک با اپراتورهای این بخش) در چند سال فینارته به یک رهبر در بخش بازار هنر در ایتالیا تبدیل شد: در پایان دهه 1960، فینارته به طور متوسط 15 حراج در سال را برگزار کرد. این تعداد در دهه 1970 دو برابر شد.
حراج های گذشته

عکس‌ها
25 اسفند 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,600
2,759 دلار آمریکا
عکس‌ها
21 مهر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €35,372
34,587 دلار آمریکا
عکس‌ها: زیر هزار یورو
2 تیر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکس‌ها: کمتر از هزار یورو
24 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,088
1,228 دلار آمریکا
عکس‌ها: کمتر از هزار
15 اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €512
617 دلار آمریکا
عکس‌ها
27 اسفند 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €36,338
44,407 دلار آمریکا
عکس‌ها: کمتر از هزار یورو
27 آذر 1399
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €1,254
1,536 دلار آمریکا
عکس‌ها: کمتر از هزار یورو
29 خرداد 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €320
360 دلار آمریکا
عکس‌ها
27 اسفند 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €512
562 دلار آمریکا
عکس‌ها آنلاین
11 آذر 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا