Finarte

میلان | ایتالیا
حراج های گذشته

عکس‌ها: زیر هزار یورو
میلان
2 تیر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکس‌ها: کمتر از هزار یورو
میلان
24 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,088
1,224 دلار آمریکا
عکس‌ها: کمتر از هزار
میلان
15 اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €512
617 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
27 اسفند 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €36,338
44,407 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
27 اسفند 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
8 آبان 1398
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €7,678
8,541 دلار آمریکا
عکس‌ها
29 فروردین 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,625
5,201 دلار آمریکا
عکاسی
میلان
9 خرداد 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر و عکس معاصر و مدرن
میلان
25 آذر 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €5,000
5,207 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
19 خرداد 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,200
7,064 دلار آمریکا