ژنو اونشه

مقایسه
حراج های گذشته

کتاب‌ها و آثار کاغذی آنلاین
12 اردیبهشت 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.2,400
2,474 دلار آمریکا
فقط آنلاین آنلاین
15 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €225
254 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم و معاصر
29 خرداد 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها Fr.5,160
5,427 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم و معاصر
2 مهر 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $870