Kahn & Associes

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

چاپ - نقاشی‌های مدرن - مجسمه
3 خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €50
56 دلار آمریکا
هنر قدیمی، هنر آسیا، نقره‌جات، اسباب و وسایل هنری
پاریس
30 آذر 1394
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,400
2,621 دلار آمریکا