Matsart

مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبا معاصر، مدرن و امپرسیونیسم
3 بهمن 1397
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €1,400
1,591 دلار آمریکا
هنرهای زیبا معاصر، مدرن و امپرسیونیسم
14 شهریور 1397
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,130
2,477 دلار آمریکا