حراج میتینگ آرت

ورچلی | ایتالیا
مقایسه
حراج میتینگ آرت  ورچلی خانه حراجی است که امروزه از نظر اهمیت و گردش مالی در بازار هنر ایتالیا یکی از اولین جایگاه ها را به خود اختصاص داده است.
در سال 1979 تاسیس شد.
خانه حراج از طریق شش بخش فعالیت می کند:
  هنر مدرن و معاصر
  نقاشی های قرن 19 و 20
  فرش های شرقی
  جواهرات مدرن و قدیمی
  ساعت های مدرن و قدیمی
  عتیقه جات
پیشتاز میتینگ آرت بدون شک بخش هنر مدرن و معاصر است که به تنهایی بیش از نیمی از گردش مالی را به خود اختصاص می دهد و نام های مشهوری را از صحنه هنر ملی و بین المللی عرضه می کند و همچنین فضایی را به هنرمندان نوظهور اختصاص می دهد. سهم بخش اختصاص یافته به ساعت نیز قابل توجه است.
تقویم حراج بسیار فشرده است و از سپتامبر تا ژوئن اجرا می شود، با جلسات فروش هر آخر هفته، به علاوه جلسات میان هفته.
جلسات حراج همیشه به صورت زنده از تلویزیون پخش می شد، اما از چند سال گذشته امکان پیگیری مزایده ها از طریق یک کانال ماهواره ای و وب سایت (www.meetingart.it) نیز وجود داشت که پس از ثبت نام، امکان پیشنهاد و مناقصه را فراهم می کرد.
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
9 مهر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €3,000
2,941 دلار آمریکا
نقاشی‌های مدرن و معاصر
21 شهریور 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €3,300
3,708 دلار آمریکا