حراج میچان

کالیفرنیا | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

حراج گالری جولای
کالیفرنیا
25 تیر 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,107
Michaan - کالیفرنیا - شهریور 1393
کالیفرنیا
16 شهریور 1393
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
Michaan - کالیفرنیا - اسفند 1390
کالیفرنیا
14 اسفند 1390
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $944
Michaan - کالیفرنیا - اسفند 1389
کالیفرنیا
18 اسفند 1389
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0