حراج فیلیپس

مقایسه
حراج های گذشته

هنر قرن بیستم و هنر معاصر
12 اسفند 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £139,700
131,174 دلار آمریکا
حراج هنر قرن بیستم و معاصر روز
21 مهر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £252,000
286,364 دلار آمریکا