فیلیپس

حراج های گذشته

اکنون جدید
لندن
8 اردیبهشت 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £86,940
114,425 دلار آمریکا
عکس‌ها
نیویورک
17 فروردین 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $32,760