فیلیپس

حراج های گذشته

اکنون جدید
لندن
18 آذر 1400
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £69,930
92,353 دلار آمریکا
حراج روز هنر معاصر و قرن بیستم - جلسه‌ی بعد از ظهر
نیویورک
27 آبان 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $54,180