حراج فیلیپس

حراج های گذشته

حراج هنر قرن بیستم و معاصر روز
21 مهر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £252,000
286,364 دلار آمریکا
موج گرما آنلاین
15 تیر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £1,260
1,500 دلار آمریکا
اکنون جدید
8 اردیبهشت 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £86,940
114,425 دلار آمریکا
عکس‌ها
نیویورک
17 فروردین 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $32,760
فروش روز هنر معاصر و قرن 20ام
13 اسفند 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £143,640
195,455 دلار آمریکا
صدا برای اکنون - حراج خیریه آنلاین
26 بهمن 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $2,000
اکنون جدید
18 آذر 1400
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £69,930
92,353 دلار آمریکا
حراج روز هنر معاصر و قرن بیستم - جلسه‌ی بعد از ظهر
نیویورک
27 آبان 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $54,180
نسخه‌ها و آثار روی کاغذ
نیویورک
27 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,638
عکس‌ها
نیویورک
15 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $26,460