S V V

حراج های گذشته

طراحی‌های معاصر و مدرن
پاریس
24 فروردین 1392
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €450
592 دلار آمریکا