آرتیبیشن

تهران | ایران
حراج های گذشته

هشتمین مزایده آنلاین آرتیبیشن آنلاین
12 دی 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها 13,833,000,000﷼
53,731 دلار آمریکا