بلیندارته

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر + دیزاین
میلان
06 خرداد 1400
مجموع فروش ها €17,490
21,371 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
میلان
13 آذر 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €21,080
23,370 دلار آمریکا