کریستیز

حراج های گذشته

قرن بیستم و بیست و یکم: آمستردام آنلاین
آمستردام
20 آبان 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر جهان‌‌های هند و اسلام شامل قالیچه‌های شرقی و فرش
06 آبان 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £12,500
17,030 دلار آمریکا
هنر قرن 20ام و 21ام خاورمیانه آنلاین
28 مهر 1400
28 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
14 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,289,750
3,163,512 دلار آمریکا
هنر در حاشیه، سفر یک کلکسیونر
21 مهر 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €5,250
6,098 دلار آمریکا
نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین
لندن
13 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £5,625
7,663 دلار آمریکا
نخستین گشایش | هنر معاصر و پساجنگ آنلاین
18 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
حراج روز هنر معاصر و پساجنگ
لندن
11 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £56,250
77,458 دلار آمریکا
نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین
لندن
03 تیر 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
13 خرداد 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €62,500
76,369 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ آمستردام
آمستردام
23 اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,125
11,413 دلار آمریکا