کرنت د سینت سیر

حراج های پیش رو

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آفریقای شمالی
05 آبان 1400
€600,800
694,566 دلار آمریکا
- €800,800
925,780 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج های گذشته

چاپ‌ها و چندنسخه‌ای‌ها
08 تیر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €117
139 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
27 خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €23,000
27,994 دلار آمریکا