فوو پاریس

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر • دیزاین و هنرهای دکوراتیو
پاریس
30 مرداد 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,626
5,477 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر، هنرهای دکوراتیو و هنر و دیزاین شهری
پاریس
22 خرداد 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا