فیلیپس

حراج های گذشته

عکس‌ها
نیویورک
15 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $26,460
اکنون جدید
نیویورک
06 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $17,640