در روزهای افتتاحیه 20-24
8 الی 12 شب

روزهای عادی از ساعت 16-24
4 عصر الی 12 شب
Tehran, No.6, Rezaei St., past Rumi bridge, Shariati St.
Navigation