نمایش آثار برگزیدگان سومین فراخوان سالانه‌ی پروژه‌های محسن


تهران، تهران، ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک42
11 مهر 1399 - 9 آبان 1399
نمایشگاه های نزدیک فعلی

یک انتظار قدیمی
تهران
24 مهر 1400 - 2 آبان 1400