عملکرد بازار هنر ایران در 12 ماه گذشته

14%
نرخ رشد سالانه
47%
بیشتر از بیشینه برآورد
44%
در بازه برآوردها
$14.71M
مجموع فروش
بازارهنر ایران در 12 ماه گذشته با از سرگذراندن دوران بحرانی ‌اش همراه کووید 19 با وجود لرزش‌ هایی خفیف همچنان مستحکم باقی ‌مانده است.

حراج ها و آرت فرها با برگزاری آنلاینِ رویدادها به فروش خود ادامه دادند و هرچند نیمی از آثار در بازۀ قیمت تخمینی چکش خوردند در بین نیمی دیگر بیش از 82 درصد از آثار بیشتر از ماکزیمم تخمین مورد انتظار کارشناسان حراج ها فروخته شدند.

مجموع فروش حراج ها در 12 ماه گذشته

بر اساس رشته هنری
دسته بندی هنر
مجموع فروش ها
$9.74m
13%
$2.4m
45%
$1.46m
11%
$336.75k
100%
بر اساس مکان
شهر
مجموع فروش ها
$9.65m
70%
$2.44m
55%
$1.4m
396%
$822.3k
19%
$57.54k
100%

بررسی هنرمند: پرویز تناولی

تحلیل و بررسی

آثار تناولی تنها در حراج کریستیز بیش از 11 میلیون دلار فروش داشته است. گرانترین اثر او، مجسمه «اوه، پرسپولیس» با ارتفاع 181 سانتی‌متر در همان حراج به قیمت 2 میلیون و 841 هزار دلار با نرخ رشدی 610 درصدی 7 برابر قیمت اولیه‌اش چکش خورد که رکورد‌دار گرانترین اثر ایرانی در بازار جهانی شد. حراج کریستیز فروشنده اغلب آثار او بوده و نیمی از کل آثارش در این حراج چکش خورده است. با نگاهی به نرخ رشد آثار او می‌توان دریافت که بیش از 90 درصد آثار او با رشد مثبت همراه بوده است و بیشترین نرخ رشد آثار او در حراج کریستیز به اثر «هیچ و صندلی» با نرخ رشد کم‌سابقۀ 1400 درصدی 15 برابر قیمت اولیه‌اش فروخته شد. پرویز تناولی با تعداد کم‌نظیر 126 اثر از سال 2007 تاکنون در سه حراج ساتبیز، کریستیز و بونامز حضور یافته و پس از فرهاد مشیری و حسین زنده‌رودی سومین هنرمند پرفروش ایرانی در بازار بین‌الملل است.

اطلاعات بیشتر پرویز تناولی را مشاهده کنید >