نتایج حراج ها

هنرمندان دنبال شده توسط شما در حراج ها


هنرمندان مورد علاقه خود را در حراج ها دنبال کنید

عضو آرت چارت شوید

وارد شوید

حراج های اخیر


2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £88,200
107,561 دلار آمریکا
آرت چارت | لابیرنت از کور پور
لابیرنت
- کور پور
12%
£50,400
61,463 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از مارکو گریگوریان
بدون عنوان
- مارکو گریگوریان
5.5%
£37,800
46,098 دلار آمریکا

نتایج حراج های اخیر


تهران- شانزدهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
10 تیر 1401
36 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
84 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 781,000,000,000﷼
2,440,625 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
9 تیر 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €20,400
21,474 دلار آمریکا
بازگشت جادو
9 تیر 1401
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
27
فروخته نشده
مجموع فروش ها £16,100
19,634 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر، فروش روز
پاریس
8 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €176,400
185,684 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
6 تیر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,200
2,316 دلار آمریکا

گران ترین آثار هنری حراج های سال گذشته


آرت چارت | خاطرات امید از آیدین آغداشلو
خاطرات امید
- آیدین آغداشلو
757.143%
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
آرت چارت | استاد و شاگرد از پرویز تناولی
استاد و شاگرد
- پرویز تناولی
48.889%
67,000,000,000﷼
258,647 دلار آمریکا