اقتصاد خلاقیت
این مقاله توسط دیوید تراسبی به رشته‌ی تحریر درآمده و کاظم فرهادی آن را به فارسی ترجمه کرده است. مقاله‌ی حاضر در کنار مقالات دیگری از این نویسنده در کتابی تحت عنوان «اقتصاد و فرهنگ» در سال 1382 توسط نشر نی به چاپ رسیده است. 
تراسبی در شرح مسیر مقاله‌ی پیش رو می‌نویسد: پس از مرور مختصری بر نظریه‌های خلاقیت، به این سؤال می‌پردازیم که آیا تولید آثار هنری را می‌توان به صورت فراگرد تصمیم‌گیری عقلانی مدل‌سازی کرد. ما پیش می‌رویم تا ماهیت چنین مدلی را مطرح کنیم، که مبتنی بر تولید ارزش هم‌ردیف با مضمون محور این کتاب باشد. ابتدا متغیرهای اقتصادی را معرفی می‌کنیم و به نقش ارزش اقتصادی به‌عنوان مشوق‌ها و پی‌آمدهای فرآیند خلاق توجه می‌کنیم. سرانجام، در بازبینی قلمرو تحت پوشش، به این سؤال می‌پردازیم که آیا کوشش رای درک خلاقیت برحسب شرایط عقلایی واقعاً اشتباه است یا نه. ممکن است ماهیت فراگرد خلاق شکل ناعقلانیتی آگاهانه یا ناآگاهانه باشد که در برابر هرنوع صورتبندی منظم یا ساختارمند مقاومت می‌کند.
4 اردیبهشت 1401
موانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در برپایی اکسپوها و فعالیت گالری‌ها در ایران 12 اسفند 1400
هنر ایران می‌تواند سهمی قابل‌توجه در برنامه‌های توسعه و اقتصاد کشور، همچون افزایش درآمد ملی، کارآفرینی، اشتغال‌زایی، توسعه‌ی صادرات و... را بر عهده گیرد. گالری‌ها و اکسپوهای هنر نقش به‌سزایی در رشد اقتصادی هنر ایران ایفا می‌کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع سرمایه‌گذاری در برپایی گالری‌ها و اکسپوهای هنر است. در این راستا ابتدا مفاهیمی چون گالری و اکسپو تعریف شده و سپس به چگون...
سازوکار قیمت‌گذاری آثار هنری و گروه مرجع قیمت در حراجی تهران 23 بهمن 1400
 این مقاله توسط محمدرضا مریدی (عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران) و محمدجواد محمدی (کارشناس ارشد اقتصاد هنر) به رشته‌ی تحریر درآمده و در کتاب «اقتصاد هنر ایران» توسط فرهنگستان هنر به چاپ رسیده است. قیمت‌گذاری آثار هنری بخش مهم اما مبهمی از بازار هنر است. ارزیابی‌های دلخواهانه و سلیقه‌ای و قیمت‌گذاری‌هایی که تنها ارزش نمادین برای اثر ایجاد می‌کنند و حتی مانع از فروش اثر می‌شو...
مروری بر چهارده دوره‌ی برگزاری حراج تهران 5 بهمن 1400
مقاله‌ی حاضر با ارائه‌ی دورنمایی از تاریخ برگزاری این رویداد به تحلیل رویکرد‌های ادوار مختلف حراج تهران نسبت به سبک‌های هنری و بازخورد آن در زمینه‌ی فروش آثار می‌پردازد. این مقاله توسط تیم آرتچارت نوشته شده و در ویژه‌نامه‌ی پانزدهمین دوره‌ی حراج تهران در دیماه 1400 به چاپ رسیده است.
تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران و تأثیر آن بر بازار هنر خاورمیانه 5 بهمن 1400
احمد رفیعی وردنجانی در این مقاله به بررسی تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده امریکا بر اقتصاد هنر خاورمیانه و ایران پرداخته است. او شرح می‌دهد که چگونه حرکت جامعه‌ی هنری ایران به سمت هنرهای جدید بیش از آن‌که انتخابی آزادانه و برخاسته از دل هنر باشد،  راهبردی ضروری برای گریز از تبعات تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای جهانی هنر بوده است. این مقاله توسط تیم آرتچارت به فارسی ترجمه شده...
«تأثیر مرگ» در قیمت‌گذاری آثار هنری 4 بهمن 1400
مقاله‌ی حاضر تأثیر مرگ هنرمند را در قیمت‌گذاری آثارهنری، باتکیه بر این مسئله که هنرمندان کالاهای بادوام خود را در شرایط بازار رقابتی انحصاری تولید می‌کنند، بررسی می‌کند. این مقاله توسط تیم آرتچارت به فارسی ترجمه شده و در ویژه‌نامه‌ی پانزدهین دوره‌ی حراج هنر تهران در دیماه 1400 به چاپ رسیده است.
معرفی آرتچارت: شفافیت در بازار هنرهای تجسمی 4 بهمن 1400
مقاله‌ی حاضر به معرفی آرتچارت و انگیزه‌های شکل‌گیری آن می‌پردازد و اهداف این پروژه را در راستای ایجاد شفافیت در سازوکار قیمت‌گذاری و خریدوفروش آثار در بازار هنرهای تجسمی ایران شرح می‌دهد. این مقاله توسط تیم آرتچارت نوشته شده و در ویژه‌نامه‌ی پانزدهین دوره‌ی حراج هنر تهران در دیماه 1400 به چاپ رسیده است. 
نقش حراجی‌ها در دنیای هنر امروز 3 بهمن 1400
سمیه رمضان‌ماهی در این مقاله با تبارشناسی نسبت هنر و نهادهای حامی آن در ادوار مختلف تاریخی، به نقش نهاد اقتصاد در بازتعریف مفهوم هنر معاصر می‌پردازد و چندوچون این نسبت در حراج‌های هنری عصر حاضر را مورد کنکاش قرار می‌دهد.این مقاله در ویژه‌نامه‌ی پانزدهین دوره‌ی حراج هنر تهران در دیماه 1400 به چاپ رسیده است. 
آیا فائوست زیر چکش روحش را می‌فروشد؟ 3 بهمن 1400
حافظ روحانی، نویسنده و منتقد هنری در این مقاله با سنخ‌شناسی واکنش بازار هنر و به‌خصوص حراج‌ها دربرابر سناریوهای مختلف آفرینش هنری، به آسیب‌شناسی تأثیر حراج‌ها بر ماهیت خلاقه‌ی هنر و مسیر پیش‌روی هنرمندان می‌پردازد. این مقاله در ویژه‌نامه‌ی پانزدهین دوره‌ی حراج هنر تهران در دیماه 1400 به چاپ رسیده است. 
عرصه‌ی قدرت نمایش برندگان 2 بهمن 1400
سحر آزاد در این مقاله با نحوه شکل‌گیری حراج تهران و نظریات و مسائل مختلف پیرامون این رویداد را بررسی کرده است. این مقاله در ویژه‌نامه‌ی پانزدهین دوره‌ی حراج هنر تهران در دیماه 1400 به چاپ رسیده است.