کدام خانه‌های حراج فروش بیشتری داشته‌اند؟

در این نمودار با تنظیم و انتخاب دستی حداکثر 5 خانه حراج می‌توانید مجموع فروش سالانه آن‌ها را در مقایسه با هم ارزیابی کنید.