مروری بر 100 چهره‌ی بانفوذ در جهان هنر: آرت‌ریویو، 2023 17 دی 1402
در فهرست آرت‌ریویو از 100 چهره‌ی بانفوذ هنر در دنیا، زیرساخت کلی‌تر دنیای هنر موردتوجه است و نه تحلیل یا تفاسیر انتقادی. سؤالاتی نظیر چرا شکل خاصی از هنر تولید و نمایش داده می‌شود؟ چگونه نمایش داده می‌شود؟ و چه کسی تصمیم می‌گیرد که چه چیزی دیده شود؟ از پرسش‌هایی است که به‌هنگام مشخص‌کردن هر یک از اسامی موردتوجه قرار می‌گیرد.چهل نفر از اقصی نقاط جهان به‌صورت ناشناس به انتخاب افراد مؤ...