حراج نگاهی به قرن بیستم #5 - هنر . طراحی معاصر


1 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
54 * 74 سانتی متر
109/150
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1393