حراج Christie's - لندن - فروردین 1385


1 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ کریستال آرشیوی، fujicolor print، fujicolor print, from an edition of 250
48 * 31.9 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
68%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 فروردین 1385