حراج First Open Post-War and Contemporary Art


1 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #121 (فروخته شده)
cibachrome print, edition of 250، fujicolor crystal archive print, edition of 250، fujicolor crystal archive print, from an edition of 250، fujicolour crystal archive print، fujicolour crystal archive print, from an edition of 200
48 * 31.8 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 اسفند 1388