حراج Drouot Richelieu, Salle 5, Post War & Art Contemporain*


2 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
42 * 51 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 خرداد 1397

رنگ روغن و رنگ طلایی روی بوم
55 * 46 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 خرداد 1397