حراج گردآوری شده‌های معاصر


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €60,000
69,557 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €80,000
92,743 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج عصر هنر معاصر
پاریس
13 خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €88,200
107,771 دلار آمریکا
حراج روز هنر معاصر
پاریس
04 خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €3,780
4,619 دلار آمریکا
هنر معاصر - حراج شب
پاریس
15 خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €150,000
168,938 دلار آمریکا