ساتبیز

حراج های گذشته

احتکار کننده - بخش سوم
لندن
30 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £52,920
70,028 دلار آمریکا
هنر معاصر
نیویورک
26 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $73,710