ساتبیز

حراج های گذشته

حراج عصر هنر معاصر
پاریس
15 آذر 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
حراج روز معاصر
هنگ کنگ
14 مهر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها HK$403,200
51,363 دلار آمریکا